Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Δυσλεξία, κανείς;

Δυσλεξία, δυσαριθμία, δυσγραφία. ... λέξεις που ηχούν πολύ άσχημα στα αυτιά μας και πιο πολύ στο μυαλό μας , αφού οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην πορεία και στην εξέλιξη όσων «έτυχε» να έχουν μια ή κάποιες από αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως είναι ότι πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως Nicholas Negroponte, Robin Williams, George Washington ήταν διάσημοι δυσλεκτικοί, αντιμετώπιζαν τέτοιες μαθησιακές δυσκολίες που όμως δεν τους εμπόδισαν να διακριθούν στον επαγγελματικό στίβο. Στα παρακάτω link μπορείτε να βρείτε : κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δυσλεξία, για τους διάσημους δυσλεκτικούς, οδηγούς για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές ώστε να διαχειριστούν ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί το «διαφορετικό τρόπο μάθησης».

http://www.dys.gr/ (http://www.dys.gr/fam3.html , http://www.dys.gr/gon.html, http://www.dys.gr/edu.html, http://www.dys.gr/math.html )

http://health.in.gr/print.asp?lngArticleID=40918

http://www.dyslexia-correction.gr/el/faq.asp

http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=19334

http://www.babyspace.gr/Article/diarithmia-leanrning-difficulties/189-1037.html

(Συνεργασία από τον αναγνώστη gechrima).

Δεν υπάρχουν σχόλια: